Föräldracoachning:


- Är Du orolig eller har funderingar över Ditt barns eller ungdoms beteende?

- Är det tjat och konflikter hemma?

- Känner Du att Du har förlorat "kontrollen" och att Din tonåring "lever sitt eget liv"?

- Är Ditt barn "redan" skoltrött?

- Är Du orolig att Ditt barn blir mobbad i skolan och på sin fritid?

- Är Du orolig och misstänker att Ditt barn skall göra sig själv illa?

- Är Du missnöjd med ditt barns umgängeskrets?

- Misstänker Du att Din tonåring tar droger?

- Är Din tonåring allmänt destruktiv?

- Vill du förbättra Din relation till Din tonåring?

- Vill Du att en professionell coach ska tala med Din tonåring?


 

Jag har lång erfarenhet av ovannämnda frågeställningar och har arbetat med ungdomar i snart tjugo år. Jag erbjuder föräldrar samtal, råd och stöd i pedagogik och metodik kring vardagliga frågor som rör barn och ungdomar.

Det kanske inte alltid är så att Du behöver kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin eller en psykolog. I stället kanske Du och Ditt barn behöver ett coachande förhållningssätt till det som tynger och bekymrar Er ... Coaching kan också vara ett komplement till BUP eller psykolog.