Föräldracoachning:


- Är du orolig eller har funderingar över ditt barns eller ungdoms beteende?

- Är det tjat och konflikter hemma?

- Känner du att du har förlorat "kontrollen" och att din tonåring "lever sitt eget liv"?

- Är ditt barn "redan" skoltrött?

- Är du orolig att ditt barn blir mobbad i skolan och på sin fritid?

- Är du orolig och misstänker att ditt barn skall göra sig själv illa?

- Är du missnöjd med ditt barns umgängeskrets?

- Misstänker du att din tonåring tar droger?

- Är din tonåring allmänt destruktiv?

- Vill du förbättra din relation till din tonåring?

- Vill du att en professionell coach ska tala med din tonåring?


 

Jag har lång erfarenhet av ovannämnda frågeställningar och har arbetat med ungdomar i snart tjugo år. Jag erbjuder föräldrar samtal, råd och stöd i pedagogik och metodik kring vardagliga frågor som rör barn och ungdomar.

Det kanske inte alltid är så att du behöver kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin eller en psykolog. I stället kanske du och ditt barn behöver ett coachande förhållningssätt till det som tynger och bekymrar er ... Coaching kan också vara ett komplement till BUP eller psykolog.