Integrationscoachning:

Sverige har på några få decennier blivit ett av Europas mest mångkulturella länder – en verklighet som på ett eller annat sätt har påverkat oss alla. Om mångfaldssamhället blir berikande eller ansträngs till sammanbrott beror tveklöst på vårt förhållningssätt gentemot varandra, den realitet vi lever i och vilket framtida samhälle vi vill bygga. Långsiktigt och hållbart integration i samhället kan enbart förverkligas när/om vi lyssnar, förstår och respekterar varandras likheter och olikheter.    

Jag har många års erfarenhet av denna brinnade fråga, blivit prisbelönt många gånger och har arbetat inom skolvärlden, olika företag, myndigheter, organisationer och med andra - som på ett eller annat sätt - är intresserade och engagerade i dessa frågor, som ju rör allas vår framtid ...

Vill ni arbeta mer medvetet med frågor som rör mångfald, integration och "samspel ur ett mångkulturellt perspektiv" i er organisation? Eller, vill ni enbart ha enstaka föreläsningar om ovannämnda frågor för er personal?    

Läs i så fall mer här på hemsidan eller kontakta mig på tel.nr: 070 - 772 69 50