Coaching
Vad är "Coaching"?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att uppnå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner, såväl yrkesmässigt som privat. 

Vad är Coachens roll?

Coachens roll är att framtidsfokusera och optimera klientens resurser genom att lyssna, ställa kraftfulla frågor, vägleda, uppmuntra och ge stärkande feedback för att uppnå det uppsatta målet(en). 

Vem/Vilka kan ha nytta av coaching?

Alla som på något sätt känner att de "inte riktigt räcker till" - oavsett om det gäller familj, arbete, fritid och/eller vänner.  

Varför coaching?

Coaching hjälper dig att:

... frigöra din potential och förbättra din prestation.

... lösa dina problem eller finna nya tankebanor för att hantera motgångar.

... uppnå det resultat du önskar genom att använda din fulla styrka.

... fördjupa ditt lärande och öka din livskvalité.
 
... uppnå personlig mognad genom ökad självinstinkt och därigenom leva mer harmoniskt med dig själv och din omgivning.

... hitta nya infallsvinklar i olika livssituationer och/eller få förnyad kraft att gå vidare. 

... uppnå dina mål och visioner.

Hur går det till?

Efter att du har kontaktat mig bokar vi tid för ett första - kostnadsfritt - samtal (ca 1 tim.) Under detta möte beskriver du din situation och vad du skulle vilja ha ut av våra eventuella framtida samtal. Därefter berättar jag för dig om hur våra coachingsamtal kommer att gå till och vad vi i första hand kommer att fokusera på. Sedan är det upp till dig huruvida du vill gå vidare med fler samtal eller inte.


* Den viktigaste förutsättning för att coaching skall fungera är att individen och/eller gruppen har viljan, lusten och önskan att utvecklas.

* All coaching sker under konfidentalla former, både under och efter processen. 
Jag är diplomerad coach från Coach Companion - som är en av Sveriges äldsta coachutbildningsföretag.  
Känner du att du skulle vilja prata med en coach om det som tynger dig, eller arbeta förebyggande med något som du går och oroar dig för?

Välkommen i så fall att kontaka mig för ett "ledigt" och förutsättningslöst samtal (oavsett var i Sverige du bor):