Föreläsningar / Övriga / Referenser


Språkintroduktion, Vindelns kommun
Ref: Johan Söderberg, rektor: 070 - 327 50 54

Föreläsningar om integration för nyanlända

--------------------------------------------------------------------------

Grön ungdom (Sthlm)

Föredrag för "grön ungdom" - Stockholmsregionen
Ref: Hedda Berkesand
Tel: 072 - 394 13 60 

--------------------------------------------------------------------------

Botkyrka kommun

Moderator för "Konferens om hedersrelaterad våld och förtryck"
Ref: Sari Römpötti
Tel: 08-530 62717

-----------------------------------------------------------------------------

Hallstahammar

Föredrag för politiker, tjänstemän och allmänhet
Nya moderaterna
Ref: Isabella Piva
Tel: 073 - 780 66 70

-------------------------------------------------------------------------------

Degerfors / Karlskoga

Tre dagars föreläsningar om integration för förskolepersonal
Ref: Ingela Geisler, Förskolechef
Tel 0586-48351, 070-4205433

-----------------------------------------------------------------------------------

Örebro

Rudbecksgymnasiet
Ref: Juan Izaguirre, administrativ ledare
Tel. 019-211815
Mob. 076-4968053

----------------------------------------------------------------------------

Gislaveds kommun

Föreläsning om integration
Ref: Amra Salihovic
Tel: 0371 - 816 03
Ref: Christina Nyrell
Tel: 0371 - 812 78

-----------------------------------------------------------------------------

Bostad Västerås

Föreläsning om integration och bostadssegregation
Ref: Lars-Erik Bengtsson
Tel: 021 - 17 19 50

-----------------------------------------------------------------------------

SOFI-konferensen
Elite Hotell, Norrköping

Föredrag i mångfaldsfrågor
Ref: Amra Salihovic
Tel: 0371 - 816 03

-----------------------------------------------------------------------------

Nässjö kommun, Jönköping


Föeläsning om integration och mångfald
Ref: Bo ljung
Tel: 0380 - 51 80 00

-----------------------------------------------------------------------------

Arbetsmarknadsdepartementet

 

Föreläsning om integration 

Ref: Frida Kylberg

Tel: 08 - 405 15 18

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

"StockholmBotkyrka inspirationsdagar 2012"

(Kulturförvaltningen)

 

Föreläsningar om "integration ur ett interkulturellt perspektiv"

Ref: Lotta Gusterman

Tel: 08 - 508 319 13

Marie Hallberg

Tel: 070 - 728 20 56         

 

----------------------------------------------------------------------------

 

KIN-dagar i Lycksele - Akademi Norr

("Kompetensutveckling för integration i Norrland")

 

Föreläsning om integration

Ref: Helene Ask

Tel: 0918 - 142 57

Mob: 070 - 214 32 01

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Taxi Stockholm

 

Föreläsningar om integration

Ref: Lisen Marinkovic

Tel: 08 - 728 26 16

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Föreningen 2011, Åbo, Finland

 

Föreläsning om svensk integrationspolitik

Ref: Frida Westerback

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Håbo Kommun

 

Föreläsning im integration för kommunanställda

Ref: Jessica Carlsson

Tel: 036 - 442 80 00

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

SIMON

 

Föreläsning på förbundets integrationkonferens

Ref: Redar Baskin (förbundsordförande)

Tel: 08- 588 990 53

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Vårljus

Föreläsning om integration

Ref: Thomas Norlander
Tel: 08 - 630 78 00

-----------------------------------------------------------------------------

 

Utbildningsförvaltningen

 

Föreläsning om integration i skolan

Ref: Staffan Jägestedt

Tel: 08 - 508 33 000

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Fryshuset

 

Föreläsning om integration

Ref: Anna Kringberg

Tel: 08 - 691 76 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Rädda Barnen

 

Föreläsning om integration

Ref: Björn Frändegård

Tel: 08-698 90 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Skolforum, Stockholmsmässan

 

Föreläsning om integration i skolan

Ref: Anna Stenroth

Tel: 08 - 749 41 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Borlänge Kommun

 

Föreläsning om integration

Ref: Anita Isaksson / Josef Erdem

Tel: 0243-740 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Herbert Felixinstitutet, Eslöw

 

Föreläsning om integration

Ref: Ingemar Jeppsson

Tel: 0413-620 11

-----------------------------------------------------------------------------

 

CRANE AB

 

Föreläsning om integration på arbetsplatsen

Ref: Sead Bektevesic

Tel:08-578 695 00

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Demokratiforum, Flemmingsberg

 

Föreläsning om integration och demokrati

Ref: Jelena Drenjanin

Tel: 08- 535 300 00

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Demokratiforum, Segeltorp

 

Föreläsning om integration och demokrati

Ref: Conny Boltenstål

Tel: 08- 535 300 00

----------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdel. Längre samarbete med/i stadsdelens alla skolor.

 

Ref: Margaretha Johansson, stadsdelsordförande: 508 24 023. Kerstin Sjöstrand, kultursekreterare: 508 24 018. AnnaBella Kraft, chef för barn- och ungdom: 508 24 000. Eva Sarén, skola, barn och ungdom: 508 24 441. Lena Roth, storstadssatsningssamordnare: 508 24 050. Susanna Bolin, projektledare, storstadssatsningen: 508 24 050. 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Mångkulturåret, Västerås

 

Föreläsning i ämnet integration
Ref: Ulla Arvidsson
Tel: 021 / 39 17 76

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Svenska kyrkan


Samtal om främlingsskap och terrorism
Ref: Gunilla Moski
Tel: 08 / 680 94 34

 

----------------------------------------------------------------------------

 

NAV - Nätverket för afrikaner, Vantör


Konferens om integration
Ref: Maximian Muwuluzi
Tel: 08 / 647 99 47 el. 070 / 527 99 47

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Föräldraalliansen i Sthlm - seminarium i regi av FISS


"Vad är integration och mångfald i skolan?"
Ref: Linda Eriksson
Tel: 08 / 38 31 44 el. 070 / 247 52 23

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Lärarnas riksförbund


Föreläsning i ämnet integration
Ref: Karin Broberg
Tel: 073 / 684 95 25

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

SABO


Föreläsning i ämnet integration
Ref: Lena Johansson
Tel: 08 / 406 55 18

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Spånga blåband


Seminarium: "Skolans ansvar och möjligheter"
Ref: Erik Lindberg
Tel: 070 / 483 01 29

--------------------------------------------------------------------------


Norrmalmpolisen

Föreläsning i ämnet integration
Ref: Britt-Inger Killström
Tel: 08 / 401 01 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Handelsanställdas förbund


Föreläsning i ämnet integration
Ref: Monica Klavsjö
Tel: 08 / 625 59 40 el. 070 / 435 31 08
Maria Patriksson
Tel: 070 / 325 93 34

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Österåkers kommun


Föreläsning i ämnet integration för kommunanställda
Ref: Luis De Gorget
Tel: 540 / 81 000

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Skärholmens Barnavårdcentral


Föreläsning i ämnet integration för personal
Ref: Annika Källen
Tel: 08 / 449 54 80

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Talarforum i Sthlm


Föreläsning i ämnet integration
Ref: Kristina Palmgren

Tel: 08 - 545 535 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

TCO


Samtal om integration
Ref: Kerstin Ramdén
Tel: 070 / 481 91 03

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Lärarhögskolan


Föreläsning i ämnet integration
Ref: Agnetha Fry
Tel: 070 / 591 28 25

 

-----------------------------------------------------------------------------