Kurdmans Integrationsutbildning - Inspiration för framtiden

Sverige har på några få decennier blivit ett av Europas mest mångkulturella länder – en verklighet som på ett eller annat sätt har påverkat oss alla. Om mångfaldssamhället blir berikande eller ansträngs till sammanbrott beror tveklöst på vårt förhållningssätt gentemot varandra, den realitet vi lever i och vilket framtida samhälle vi vill bygga.

  

Jag föreläser om:
 

* INTEGRATION- OCH SEGREGATIONSFRÅGOR: Hur kan man bryta den förödande segregationen och vilka förutsättningar krävs det för att förverkliga det välmående och integrerade samhället (och skolan)? Vilket ansvar har svenskar och invandrare i denna för oss alla livsviktiga process?

 

* INVANDRARNAS ÅTERVÄNDANDEDRÖM TILL HEMLANDET: Hur påverkas barn, ungdomar, skolan och det övriga samhället av denna dröm – som ju sällan infrias? Kan ungdomar med invandrarbakgrund lyckas integrera sin "dubbelidentitet" och sedan också integreras i det övriga samhället utan samhällets stöd och/eller föräldrars "godkännande"?

 

* "HEDERSKULTUR": Vad är det? Hur och varför förknippas det med våld? Hur kan vi upptäcka det i vår skolvardag och på så sätt hjälpa drabbade flickor och pojkar och deras familjer?

 

* SKOLMILJÖ: "Kurdman är inte nådig mot eleverna, men fan vad de älskar honom", säger en lärare. En annan säger: "Josef övertygar, motiverar och får elever att tänka långsiktigt – att ta skola, utbildning och framtid på allvar." (Läs mer i gästboken).

 

* RASISM: De högerextrema gruppernas frammarsch. Kriminalitet och/eller rasistiska yttringar – oavsett utövarens eller den drabbades härkomst. Vad kan/måste samhället – och skolan – göra i förebyggande syfte?

 

* BARNUPPFOSTRAN: Ur ett mångkulturellt perspektiv.

 

SVENSK ARBETSMARKNAD: Hur och varför måste vi ta vara på den kompetens invandrarna besitter.

 

MÅLGRUPP: Föreläsningar för skolor (personal, elever och föräldrar), företag, organisationer, myndigheter och andra intresserade.

 

FÖRELÄSARSTIL: (från en rektors infoblad till sin personal): "Josef provocerar med sitt annorlunda perspektiv men för fram svåra och komplicerade frågor på ett ansvarsfullt och övertygande sätt, samtidigt som han lyckas göra sina föreläsningar både intressanta och mycket underhållande. Han anpassar innehållet av föredragen efter åhörarnas behov och önskemål, allt ifrån publikens storlek och ålder till deras etniska, sociala och/eller kulturella bakgrund."

 

REFERENSER: Se också "Skolreferenser" och "Övriga referenser" på hemsidan.

 

UTMÄRKELSER: • Huddinge Kommuns kulturstipendium, år 2000. • Huddinge Kommuns kulturpris för "arbete mot rasism och främlingsfientlighet", år 2002. • Stiftelsen Respekts pris för "Årets Skolledare", år 2005. • Stockholms läns landstings pris för "insatser mot rasism och främlingsfientlighet", år 2006. • Försäkringbolaget IF och fryshusets gemensamma årliga "eldsjälspris", år 2007.