30 maj, 2018

Coaching

Vad är ”Coaching”?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att uppnå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner, såväl yrkesmässigt som privat.

Vad är Coachens roll?

Coachens roll är att framtidsfokusera och optimera klientens resurser genom att lyssna, ställa kraftfulla frågor, vägleda, uppmuntra och ge stärkande feedback för att uppnå det uppsatta målet(en).

Vem / Vilka kan ha nytta av coaching?

Alla som på något sätt känner att de ”inte riktigt räcker till” – oavsett om det gäller familj, arbete, fritid och/eller vänner.  

Varför coaching?

Coaching hjälper dig att:

Frigöra din potential och förbättra din prestation.

Lösa dina problem eller finna nya tankebanor för att hantera motgångar.

Uppnå det resultat du önskar genom att använda din fulla styrka.

Fördjupa ditt lärande och öka din livskvalité.

Uppnå personlig mognad genom ökad självinstinkt och därigenom leva mer harmoniskt med dig själv och din omgivning.

Hitta nya infallsvinklar i olika livssituationer och/eller få förnyad kraft att gå vidare.

Uppnå dina mål och visioner.

Hur går det till?

Efter att du har kontaktat mig bokar vi tid för ett första – kostnadsfritt – samtal (ca 1 tim.) Under detta möte beskriver du din situation och vad du skulle vilja ha ut av våra eventuella framtida samtal. Därefter berättar jag för dig om hur våra coachingsamtal kommer att gå till och vad vi i första hand kommer att fokusera på. Sedan är det upp till dig huruvida du vill gå vidare med fler samtal eller inte.

* Den viktigaste förutsättning för att coaching skall fungera är att individen och/eller gruppen har viljan, lusten och önskan att utvecklas.

* All coaching sker under konfidentalla former, både under och efter processen.

Coachning för livet

– Har du svårt att bestämma dig för vilket vägval du ska göra?

– Känner du dig orolig, stressad och/eller deprimerad?

– Känner du att du har tappat fotfästet och att du ofta hamnar i ”återvändsgränder”?

– Vill du byta jobb men inte vågar?

– Känner du dig sliten, utbränd och att livslusten sinar?

– Fungerar inte dina relationer så som du önskar?

– Känner du ibland ilska, frustration och/eller uppgivenhet inför dem val du ”måste” göra?

– Vill du ändra destruktiva tanke- och beteendemönster?

”När man har haft bråttom länge måste man stanna upp och invänta sin själ.” Kinesiskt ordspråk    

Känner du att du skulle vilja prata med en coach om något av det ovannämnda? Tveka inte då, kontakta mig för ett förutsättningslöst men givande samtal …

Föräldracoachning

– Är du orolig eller har funderingar över ditt barns eller ungdoms beteende?

– Är det tjat och konflikter hemma?

– Känner du att du har förlorat ”kontrollen” och att din tonåring ”lever sitt eget liv”?

– Är ditt barn ”redan” skoltrött?

– Är du orolig att ditt barn blir mobbad i skolan och på sin fritid?

– Är du orolig och misstänker att ditt barn skall göra sig själv illa?

– Är du missnöjd med ditt barns umgängeskrets?

– Misstänker du att din tonåring tar droger?

– Är din tonåring allmänt destruktiv?

– Vill du förbättra din relation till din tonåring?

– Vill du att en professionell coach ska tala med din tonåring?

Jag har lång erfarenhet av ovannämnda frågeställningar och har arbetat med ungdomar i snart tjugo år. Jag erbjuder föräldrar samtal, råd och stöd i pedagogik och metodik kring vardagliga frågor som rör barn och ungdomar.

Det kanske inte alltid är så att du behöver kontakta barn- och ungdomspsykiatrin eller en psykolog. I stället kanske du och ditt barn behöver ett coachande förhållningssätt till det som tynger och bekymrar er … Coaching kan också vara ett komplement till BUP eller psykolog.

 

Ring gärna eller maila mig för ett kostnadsfritt samtal …