30 maj, 2018

Föreläsningar

Integration är möjligt …

Sverige har på några få decennier blivit ett av Europas mest mångkulturella länder – en verklighet som på ett eller annat sätt har påverkat oss alla. Om mångfaldssamhället skall bli berikande eller ansträngas till sammanbrott beror tveklöst på vårt förhållningssätt gentemot varandra, den realitet vi lever i och vilket framtida samhälle vi vill bygga. Långsiktigt och hållbart integration kan enbart förverkligas när/om vi lyssnar, förstår och respekterar varandras likheter och olikheter.

Jag har många års erfarenhet av denna brinnande fråga, blivit prisbelönt många gånger och har arbetat inom skolvärlden, olika företag, myndigheter, organisationer och med andra som på olika sätt är intresserade och engagerade i dessa frågor.

Jag föreläser om:

Integration- och segregationsfrågor

Hur kan man bryta den förödande segregationen och vilka förutsättningar krävs det för att förverkliga det välmående och integrerade samhället? Vilket ansvar har svenskar och invandrare i denna för oss alla livsviktiga process?

Invandrarnas återvändandedröm till hemländerna

Hur påverkas barn, ungdomar, skolan och det övriga samhället av denna dröm – som ju sällan infrias? Kan ungdomar med invandrarbakgrund lyckas integrera sin ”dubbelidentitet” och sedan också integreras i det övriga samhället utan samhällets stöd och/eller föräldrars ”godkännande”?

”Hederskulturer”

Vad är det? Hur och varför förknippas det med våld? Hur kan vi upptäcka det i vår vardag och på så sätt hjälpa drabbade flickor och pojkar och deras familjer?

Skolmiljö

”Kurdman är inte nådig mot eleverna, men fan vad de älskar honom”, säger en lärare. En annan säger: ”Josef övertygar, motiverar och får elever att tänka långsiktigt och att ta skola, utbildning och framtid på allvar.” (Läs fler lärarkommentarer i gästboken).

Rasism

Kriminalitet och/eller rasistiska yttringar – oavsett utövarens eller den drabbades härkomst. Vad kan/måste samhället – och skolan – göra i förebyggande syfte?

Barnuppfostran

Ur ett mångkulturellt perspektiv.

Svensk arbetsmarknad 

Hur och varför måste vi ta vara på den kompetens som många invandrare besitter.

Målgrupp

Föreläsningar för skolor (personal, elever och föräldrar), företag, organisationer, myndigheter och andra intresserade.

Föreläsarstil

(Från en rektors infoblad till sin personal): ”Josef provocerar med sitt annorlunda perspektiv men för fram svåra och komplicerade frågor på ett ansvarsfullt och övertygande sätt, samtidigt som han lyckas göra sina föreläsningar både intressanta och mycket underhållande. Han anpassar innehållet av föredragen efter åhörarnas behov och önskemål, allt ifrån publikens storlek och ålder till deras etniska, sociala och/eller kulturella bakgrund.”

Referenser

Se ”Referenser”.

Vill ni arbeta mer medvetet med frågor som rör mångfald, integration och ”samspel ur ett mångkulturellt perspektiv” i er organisation? Eller, vill ni enbart ha enstaka föreläsningar i ovannämnda frågor för era anställda?

Kontakta mig då, på tel.nr: 070 – 772 69 50, eller maila till josef@kurdman.se