• Skola
  • Gymnasium / Utförda / Referenser

Gymnasium / Utförda / Referenser:

Broby Gymnasium, Sunne kommun (i samarbete med Skolverket)
Ref: Ronnie Palmquist, rektor: 0565 - 179 49

(Längre integrationsprojekt med personal, elever och föräldrar)

Södra Viken, Gymnasium, Sunne kommun (i samarbete med Skolverket)
Ref: Monica Olofson, rektor: 0565 - 155 50
Ref: Gunnar Berggren, bitr.rek: 0565 179 54

(Längre integrationsprojekt med personal och elever) 

Thorildsplans gymnasium, Stockholm

Ref: Anita Dehlbom - Rektor

Tel: 08 - 508 435 00

 

(Föreläsningar för personal och elever)

Kista Gymnasium, stockholm

Ref: Bertil Andersson - Rektor

Tel: 08 - 508 347 00

 

(Föreläsningar för personal och elever)

Tensta gymnasium, Stockholm

Ref: Inger Nyrell - Rektor

Tel: 08 - 508 379 00 / 073 - 917 96 65

 

(Föreläsningar för personal, elever och föräldrar)

Enskede gårds gymnasuim, Stockholm

Ref: Hans-Kristian Widberg - Rektor

Tel: 08 - 508 467 10 / 070 - 771 95 16

 

(Föreläsningar för elever och personal)

 

S:t Eriks gymnasium, Stockholm

Ref: Monica Friesendorff - Rektor

Tel: 08 - 508 382 00

 

(Föreläsningar för personal och elever)

Ekenbergska Gymnasiet, Södertälje

Ref: Annika Setterquist - Rektor
Tel: 08 - 550 222 05 / 076 - 648 08 92

 

(Föreläsning för personal)

IVIK-Gymnasiet, Liljeholmen
Ref: Lennart Holmbom - Rektor
Tel: 08 - 508 34 920

 

(Föreläsningar för personal och elever.)

Botvids Gymnasium, Botkyrka

Ref: Lena Poignant - Rektor
Tel: 08 - 530 624 35 / 070 - 889 18 41

 

(Föreläsningar för personal, elever och föräldrar)

Brännkyrka Gymnasium, Stockholm

Ref: Anders Lundevi - Rektor
Tel: 08 - 508 483 00

 

(Föreläsningar för personal, elever och föräldrar)

Sjödalsgymnasiet, Huddinge
Ref: Karin Ågren - Bitr.rektor
Tel: 08 - 535 370 11 / 371 33

 

(Föreläsning för elever)

Samgymnasiet, Järfälla
Ref: Bertil Marcusson - Rektor. Tel: 08 - 580 283 04
Monika Alstermark - UtbildningsledareTel: 08 - 580 229 12

 

(Föreläsningar för personal, elever och föräldrar)

 

S:t Görans Gymnasium, Stockholm
Ref: Anita Dehlbom - Rektor. Tel: 08 - 617 27 80
Thomas Engström - Lärare. Tel: 08 - 617 28 26

 

(Föreläsningar för personal, elever och föräldrar)

 

Magnus ÅbergsGymnasiet, Trollhättan
Ref: Lena Almqvist - Rektor. Tel: 073 - 342 43 14 el. 0520 - 497 339
Irene Björklund - Lärare. Tel: 0520 - 496 044

 

(Föreläsningar för elever och personal)

 

Viktor Rydbergs Gymnasium, Danderyd
Ref: Maria Hermansson - Lärare
Tel: 08 - 622 21 90

 

(Föreläsning för elever)

Tullinge Gymnasium, Botkyrka
Ref: Elisabeth Bäckman - Rektor
Tel: 530 - 635 14 el. 070 - 886 13 81

 

(Föreläsningar för personal och elever)

Huddinge Gymnasium, Huddinge
Ref: Mats Johansson - Rektor
Tel: 08 535 -  373 04

 

(Föreläsning för personal)

Alby Gymnasium, Botkyrka
Ref: Gunilla Blomqvist - Rektor
Tel: 08 530 - 630 60

 

(Föreläsningar för personal och elever)