Utvärderingar av 11 högstadieskolor (sammanslagna):

Utvärdering av Josef Kurdmans föreläsningar

 

Sverige är ett mångkulturellt land med många olika nationaliteter. För att vi – i skolan och i det övriga samhället – ska kunna leva i fred och harmoni tillsammans krävs det förståelse och respekt för varandra, av både invandrarna och svenskarna. Vår skola vill verka för en positiv utveckling så att elever med olika livsstilar och världsuppfattningar kan leva sida vid sida utan fördomar, motsättningar och rasism. Detta tror vi skapar ett bättre och rikare samhälle där respekt och tolerans inför olika kulturer och nationaliteter råder.

 

Anvisning: Nedan följer ett utvärderingsunderlag för Josef Kurdmans föreläsningsserie. Svara ärligt och utförligt. Dina synpunkter är viktiga för framtida förbättringar!

 

Hälsningar / skolledningen

 

 

1) Vem är Du?

 

Tjej                         Kille

 

851 tjejer                 698 killar                    (Totalt:  1549 elever)

 

2) Hur många gånger har Du lyssnat på Kurdman?

 

1 gånger = 0 stycken

 

2 gånger = 8 stycken

 

3 gånger = 24 stycken

 

4 gånger = 97 stycken

 

5 gånger = 895 stycken

 

6 gånger = 525 stycken

 

3) Tycker Du att Du fick mer kunskap och förståelse om "det mångkulturella Sverige" i och med Kurdmans föreläsningsserie?

 

Ja                 Nej                  Vet ej

 

92 %             2 %                  6 %

 

4) Har Kurdmans föreläsningar fått Dig att se på t ex. kulturkrockar, rasism och kvinnoförtryck ur ett mer "mänskligt" perspektiv?

 

Ja                 Nej              Vet ej

 

88 %             4 %             8 %

 

5) Tycker Du att Kurdman är rätt person att prata om mångfald / integration / rasism?

 

Ja                Nej              Vet ej

 

92 %           0 %               8 %

 

6) Har Kurdman motiverat Dig att "plugga hårdare"?

 

Ja                Nej               Vet ej

 

89 %           4 %                7 %

 

7) Har Du fått mer kunskap om vilka mekanismer som kan leda till problem, fördomar och rasism i ett mångfaldssamhälle?

 

Ja                Nej               Vet ej

 

84 %           3 %               13 %

 

8) Känner Du att Du har blivit en mer tolerant och accepterande person när det gäller andra kulturer och andra folkslag?

 

Ja               Nej               Vet ej

 

87 %          2 %               11 %

 

9) Skulle Du vilja ha fler "lektioner" med Kurdman?

 

Ja             Nej                Vet ej

 

98 %        0 %                  2 %

 

10) Hur tycker Du att man ska arbeta vidare med kulturkrockar, respekt och fördomar i skolan?

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

Namn (frivilligt): ___________________________________

 

Stort tack för hjälpen!