Anonyma jobbansökningar                                                                                                                      

                                                                                                                   

En man som jag känner bytte sitt arabiska för- och efternamn till ett helsvenskt; han har – trots intervju efter intervju – inte lyckats få prova på ett enda jobb.


Det är varken nytt eller märkvärdigt att konstatera att den svenska integrationspolitiken har misslyckats. Så långt är de flesta politiker, debattörer, intellektuella och vanliga medborgare överens. Samstämmigheten spricker när man på olika sätt söker anledning och orsak till varför segregationsklyftan blir allt djupare och varför nya och gamla svenskar glider allt längre bort ifrån varandra i sin vardag. Men framför allt spricker samklangen i vad och vilka åtgärder som lämpar sig bäst för en långsiktig och hållbar integrationspolitik.

 

Inom kort kommer regeringens utredare Tanja Linderborg att föreslå införandet av "anonyma jobbansökningar". Tanken är god. Viljan att åstadkomma en förändring likaså. Men vart ska det leda och hur skall det kunna få rasister och andra främlingsfientliga företagsledare att anställa invandrare, då det i slutändan, vid en eventuell inbjudan till en anställningsintervju, ändå "avslöjas" att den sökande har ett annat ursprung än den svenska? Den arbetssökande kan ju knappast vara anonym under hela sin anställning ...

 

En man som jag känner bytte sitt arabiska för- och efternamn till ett helsvenskt; han har – trots intervju efter intervju – inte lyckats få prova på ett enda jobb. I bästa fall har han fått komma till de olika företagen, svarat på några enkla och flyktiga frågor, fått hopp om en eventuell anställning, men senare ändå blivit bortsållad och förödmjukad i steg två i processen. Har någon företagschef inställningen att människors kunskap och färdigheter sitter i hår- och hudfärg kan varken en lagändring, namnbyte, tvång eller anonyma jobbansökningar ge resultat. Det är dömt att sluta i fiasko. Anonyma jobbansökningar är inget annat än att angripa symptomen på det verkliga problemet. Nämligen diskrimineringen som råder på arbetsmarknaden.

 

Det finns andra obegåvade exempel som våra ministrar och ansvariga politiker har föreslagit. Bland annat att lagen måste skärpas så att arbetsgivare och bostadsförmedlare ska tvingas att jobba aktivt mot diskriminering. Som om de fördomsfulla arbets- och bostadsförmedlarna egentligen bara skämtar när de sållar bort invandrare. Som om de inte begrep att det de håller på med faktiskt är diskriminering och rasism. Om så är fallet så är det väl onödigt med en lagändring, då borde det ju vara tillräckligt med att förklara och upplysa dessa chefer om att bortgallring av människor som råkar ha en mörk hudfärg inte är annat än ett lagbrott. Men det mest troliga är nog ändå – som också politikerna är medvetna om och är bekymrade över – att de diskriminerande cheferna i de olika företagen är väl kunniga och insatta i/om hur och varför de sållar bort svarthåriga människor. Och då är det för mig – med all respekt för välvilliga politiker och deras mångåriga engagemang – omöjligt att begripa hur en skärpning av lagen eller idén om anonyma jobbansökningar skall åstadkomma en förändring i denna fråga. Att trångsynta arbetsgivare och bostadsförmedlare skall "omvändas" och dessutom tvingas att arbeta aktivt mot sina egna uppfattningar är naturligtvis lika mycket dömt att misslyckas som förslaget med anonyma jobbansökningar.

 

Så vad göra? Frågan är om det finns så mycket att göra, så länge alla som lever och verkar i detta underbara land inte inser en gång för alla att majoriteten av invandrarna är här, i Sverige, för alltid. På gott och ont. Integrationspolitiken kan bara förverkligas och anonyma jobbansökningsprojektet bli obehövliga den dagen invandrarna slutar odla drömmen om att återvända till hemlandet – som ju ändå mycket sällan infrias – och svensken en gång för alla begriper att vi nu sitter i en och samma båt. Och att vi på lång sikt och generation för generation är dömda att integreras. I det "nya" Sverige. Först då kan vi prata om långsiktig och hållbar integration och en för alla parter blomstrande arbetsmarknad. Annars, med politikers ovannämnda förslag är jag säker på att främlingsfientligheten kommer att öka och oroligheterna mellan svenskar och invandrare bara att förstärkas.

 

Josef Kurdman