Kvinnor och män

Kvinnorna

längst skeppsbron
bär sina huvud högt
går i ljuset av fullmånen
genom stadens gator
som om männen
inte existerade

 

Men männen 
är varken döva
eller blinda
fångar kvinnornas
berusande blickar
ler
och går vidare

Josef Kurdman