Vandraren

I vissas ögon
är jag in-vandrare
i andras ut-vandrare
själv har jag
hela livet
betraktat mig
enbart som en
vandrare
en vandrare
med ett enda mål i sikte

lycka!