Den 6 juni - 2015
Sverige, Älskade Sverige!

Grattis! Stort Grattis på Din Dag.

I Fyrtiotvå år har Du varit mitt hem.

I fyrtiotvå år har jag älskat Dig.

I fyrtiotvå har jag känt mig trygg i Din stora och varma famn.

I fyrtiotvå år har jag bevittnat hur Du sträcker ut Dina armar, Din värme och Din solidaritet för/till människor i nöd.

Och ja, Älskade Sverige, med Dig, hos Dig, i Dig, har jag sett, hört och känt hur människor med helt olika bakgrunder, människor som en gång varit bittra fiender, människor som inte för så länge sedan knappt ville möta varandras - av hat - fyllda blickar, nu, hos Dig, skakar hand, delar och samsas om "det lilla torra" som livet har att erbjuda.

Hos Dig, av Dig, har jag sett och lärt mig att människor - oavsett social, kulturell, religiös, sexuell läggning och/eller etnisk bakgrund - faktiskt kan leva sida vid sida. I harmoni och med respekt för varandra.

Av Dig, hos Dig, Älskade Sverige, har jag sett och lärt mig att natur, djur och människor faktiskt kan leva sida vid sida. I harmoni och med respekt för varandra.

Sverige, Vackra Sverige, många avundas Dig och vill vara som Du men få lyckas ...

Många, väldigt många, vill gärna ta lärdom av Dig men är - tyvärr - inte öppna för den frihet, glädje och trygghet som Du så gärna vill dela med Dig av. Ty, det har ett pris, "ett alldeles för högt pris", tycker de, ett pris som de inte är redo att betala - Demokrati, Fred och Frihet.

Och ja, Sverige, jag vet mycket väl att Du - som alla andra - har Dina brister ... Men jag vet också - och jag ser - att Du aldrig ger upp, att Du, trots alla motgångar, kämpar vidare för att finjustera och finputsa det som återstår i Ditt bygge.

Och ja, Sverige, jag vet mycket väl att det finns mörka och destruktiva krafter som gör allt för att skada Dig ... Men vi vet - både Du och jag - att det Goda till slut alltid segrar.

Än en gång, Grattis och må väl!