30 maj, 2018

Utmärkelser

Huddinge Kommuns Kulturstipendium för år 2000 – med motiveringen:

”Josef Kurdman kom till Sverige som tio-åring. Hans känsla för och kunskap i det svenska språket väcker beundran. Hans förmåga att tillägna sig språket gör honom till en fantastisk berättare. Med självupplevd insikt skildrar han livligt och dramatiskt den verklighet som möter människor vid byte av hemland och kultur. Miljöskildringar är hans stryka. Han har blivit publicerad med noveller och dikter i olika antologier och tidsskrifter och skriver just nu på en längre berättelse som handlar om de segregerade och invandrartäta förorternas integrationsproblematik. Josef Kurdman kommer vi säkert att möta många gånger i framtiden.”

——————————————————————————————————————-

Huddinge kommuns kulturpris för engagerat arbete mot rasism och främlingsfientlighet för år 2002″ – med motiveringen:

”Driven av ett stort engagemang arbetar Josef Kurdman med ungdomar och identitet: Vem är jag? Hur påverkas jag av det svenska samhället? Kurdman sätter ord på tankar och känslor och försöker i samtalet med ungdomar att finna ett förhållningssätt till livet med ibland dubbla lojaliteter – lojalitet mot föräldrarnas längtan att återvända till hemländerna och lojalitet till sin egen uppväxt i Sverige och framtid. Han får ungdomar att lyssna eftersom han själv har varit i samma situation och haft samma känsla av främlingsskap.”

—————————————————————————————————————

”Stiftelsen Respekts” årliga lärarpris för arbete med elever ”utöver det vanliga” för år 2005 – med motiveringen:

”Kurdman är inte nådig mot eleverna, men fan vad de älskar honom. Det behövs en Josef Kurdman i varje skola. Så kan det låta när lärare i Skärholmen uttalar sig om Kurdman och hans arbete. Han har omvänt främlingsfientliga till att bli mer toleranta, han har övertalat och övertygat ungdomar att ge upp sin kriminella bana och han föreläser dessutom i ett femtiotal skolor runt om i landet. Han fungerar som en bro mellan elever, föräldrar och lärare i en av de mest invandrartäta och segregerade stadsdelarna i Sverige. Kurdman skapar djup, grundlig och långsiktig harmoni inom skolvärlden genom sitt arbete med integrationsfrågor och kulturkrockar och med sitt arbete mot rasism och diskriminering.”

———————————————————————————————————————

Stockholms läns landstings pris för insatser mot rasism och främlingsfientlighet för år 2006 – med motiveringen:

”Josef Kurdman arbetar i skolor, främst i Stockholm, men är även anlitad av andra skolor runt om i landet. Kurdman arbetar med förebyggande insatser när det gäller företeelser som skulle kunna leda till rasism och främlingsfientlighet. Hans arbete präglas av att han inte bara riktar sitt engagemang mot svenskars främlingsfientlighet utan också invandrarnas avståndstagande mot svenskar. Kurdman strävar också efter att de olika invandrargrupperna skall förstå och respektera varandra i det nya landet. Josef Kurdmans målinriktade och välplanerade verksamhet för både svenskar och utlandfödda är mycket uppskattat och skapar framtidstro hos många elever. Landstinget vill därför uppmärksamma och belöna Josef Kurdmans outtröttliga arbete för ett närmande mellan svenskar och nya svenskar.”

—————————————————————————————————————–

Försäkringsbolaget if… och fryshusets gemensamma årliga ”eldsjälspris” för år 2007 – med motiveringen:

”För hans enträgna arbete med att få svenskar och nysvenskar att närma sig varandra i ömsesidig respekt och förståelse. För att han med sina föreläsningar och samtal om etik, moral och integration når unga människor och lyckas verka som en positiv kraft för många som hamnat i en negativ livscykel.”

—————————————————————————————————————–