30 maj, 2018

Utvärderingar

Utvärderingar av 11 högstadieskolor (sammanslagna):


​Utvärdering av Josef Kurdmans föreläsningsserie

Sverige är ett mångkulturellt land med många olika nationaliteter, språk och religioner. För att vi – i skolan och i det övriga samhället – ska kunna leva i fred och harmoni tillsammans krävs det förståelse och respekt för varandra, av både elever med invandrarbakgrund och elever med svensk bakgrund. Både i skolan och på fritiden. Vår skola vill verka för en positiv utveckling så att elever med olika bakgrunder, livsstilar och världsuppfattningar kan leva sida vid sida, utan fördomar, motsättningar, mobbning och rasism. Detta tror vi skapar en bättre och trivsammare skola (och samhälle), där respekt och tolerans inför olikheter råder.

Anvisning: nedan följer ett utvärderingsunderlag för Josef Kurdmans föreläsningsserie. Svara ärligt och utförligt. Dina synpunkter är viktiga för framtida förbättringar!

Hälsningar / skolledningen

 

1) Är du tjej eller kille?

Tjej               Kille

851                 698                    (Totalt:  1549 elever)

 

2) Hur många gånger har du lyssnat på Kurdman?

1 gånger = 0 stycken

2 gånger = 8 stycken

3 gånger = 24 stycken

4 gånger = 97 stycken

5 gånger = 895 stycken

6 gånger = 525 stycken

 

3) Tycker du att du har lärt dig vad för rättigheter och skyldigheter du har i skolan och gentemot dina skolkamrater?

Ja                 Nej                 Vet ej

89 %            3 %                 8 %

 

4) Tycker du att du fick mer kunskap och förståelse om ”det mångkulturella Sverige” i och med Kurdmans föreläsningsserie?

Ja                 Nej                  Vet ej

92 %             2 %                  6 %

 

5) Har Kurdmans föreläsningar fått dig att se på t ex. kulturkrockar, rasism och kvinnoförtryck ur ett mer ”mänskligt” perspektiv?

Ja                 Nej              Vet ej

88 %             4 %             8 %

 

6) Tycker du att Kurdman är rätt person att prata om mångfald, integration och rasism med elever?

Ja                Nej              Vet ej

92 %           0 %               8 %

 

7) Tycker du att Kurdman är rätt person att prata om skola, studiemotivation och värdegrundsfrågor med elever?

Ja                 Nej                 Vet ej

89 %           0 %                 11 %

 

8) Har Kurdman motiverat dig att ”plugga hårdare”?

Ja                Nej               Vet ej

89 %           4 %                7 %

 

9) Har du fått mer kunskap om hur och varför problem, fördomar och rasism kan uppstå i ett mångfaldssamhälle?

Ja                Nej               Vet ej

84 %           3 %               13 %

 

10) Känner du att du har blivit en mer tolerant och accepterande person när det gäller andra kulturer, religioner och folkgrupper?

Ja               Nej               Vet ej

87 %          2 %               11 %

 

11) Skulle du vilja ha fler ”lektioner” med Kurdman?

Ja             Nej                Vet ej

98 %        0 %                  2 %

 

12) Hur tycker du att ditt eget och dina klasskamraters deltagande har varit på Kurdmans lektioner?

Bra             Kunde ha varit bättre               Vet ej

81 %           10 %                                         9 %

Kommentarer om detta:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13) Skriv några rader om en eller flera viktiga saker som du har lärt dig på Kurdmans lektioner …

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14) Hur tycker du att vår skola ska arbeta vidare med kulturkrockar, respekt och fördomar i skolan?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Namn (frivilligt): __________________________________________________________

Stort tack för hjälpen!

 

——————————————————————————–

Utvärderingar – Tensta gymnasium, Thorildsplans gymnasium och Botvids gymnasium (sammanslagna):


Utvärdering av Josef Kurdmans föreläsningsserie

Sverige är ett mångkulturellt land med många olika nationaliteter, språk och religioner. För att vi – i skolan och i det övriga samhället – ska kunna leva i fred och harmoni tillsammans krävs det förståelse och respekt för varandra, av både elever med invandrarbakgrund och elever med svensk bakgrund. Både i skolan och på fritiden. Vår skola vill verka för en positiv utveckling så att elever med olika bakgrunder, livsstilar och världsuppfattningar kan leva sida vid sida, utan fördomar, motsättningar, mobbning och rasism. Detta tror vi skapar en bättre och trivsammare skola (och samhälle), där respekt och tolerans inför olikheter råder.

Anvisning: Nedan följer ett utvärderingsunderlag för Josef Kurdmans föreläsningsserie. Svara ärligt och utförligt. Dina synpunkter är viktiga för framtida förbättringar!

Hälsningar / skolledningen

 

1) Är du tjej eller kille?

Tjej                         Kille

651 tjejer                 533 killar                    (Totalt: 1184 elever)

 

2) Hur många gånger har Du lyssnat på Kurdman?

1 gånger = 0 stycken

2 gånger = 3 stycken

3 gånger = 8 stycken

4 gånger = 62 stycken

5 gånger = 610 stycken

6 gånger = 501 stycken

 

3) Tycker du att du har lärt dig vad för rättigheter och skyldigheter du har i skolan och gentemot dina skolkamrater?

Ja                 Nej                 Vet ej

83 %            6 %                 11 %

 

4) Tycker du att du fick mer kunskap och förståelse om ”det mångkulturella Sverige” i och med Kurdmans föreläsningsserie?

Ja                 Nej                  Vet ej

89 %             2 %                  9 %

 

5) Har Kurdmans föreläsningar fått dig att se på t ex. kulturkrockar, rasism och kvinnoförtryck ur ett mer ”mänskligt” perspektiv?

Ja                 Nej              Vet ej

88 %             2 %             10 %

 

6) Tycker du att Kurdman är rätt person att prata om mångfald, integration och rasism med elever?

Ja                Nej              Vet ej

92 %           1 %               7 %

 

7) Tycker du att Kurdman är rätt person att prata om skola, studiemotivation och värdegrundsfrågor med elever?

Ja                 Nej                 Vet ej

86 %            0 %                14 %

 

8) Har Kurdman motiverat dig att ”plugga hårdare”?

Ja                Nej               Vet ej

82 %           4 %                14 %

 

9) Har du fått mer kunskap om hur och varför problem, fördomar och rasism kan uppstå i ett mångfaldssamhälle?

Ja                Nej               Vet ej

86 %           3 %               11 %

 

10) Känner du att du har blivit en mer tolerant och accepterande person när det gäller andra kulturer, religioner och folkgrupper?

Ja               Nej               Vet ej

87 %           4 %               9 %

 

11) Skulle du vilja ha fler ”lektioner” med Kurdman?

Ja             Nej                Vet ej

92 %        0 %                  8 %

 

12) Hur tycker du att ditt eget och dina klasskamraters deltagande har varit på Kurdmans lektioner?

Bra             Kunde ha varit bättre               Vet ej

84 %            7 %                                               9 %

Kommentarer om detta:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13) Skriv några rader om en eller flera viktiga saker som du har lärt dig på Kurdmans lektioner …

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14) Hur tycker du att vår skola ska arbeta vidare med kulturkrockar, respekt och fördomar i skolan?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Namn (frivilligt): __________________________________________________________

Stort tack för hjälpen!